Jornada de portes obertes

6 de març de 2021

El proper dissabte dia 6 de març, en diferents franges horàries de matí, l'Escola La Bòbila oferirà una jornada de portes obertes per a que les famílies que estiguin interessades en conèixer el nostre centre escolar puguin visitar-lo.

Es realitzarà una visita a tots els espais d'Educació Infantil, s'oferirà una xerrada on s'explicarà el nostre projecte educatiu i es resoldran els dubtes que les famílies puguin tenir.

Per poder portar a terme la jornada de portes obertes, cal seguir les següents mesures de seguretat:

* Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.

* La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre.

* Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada torn. Per apuntar-vos a les jornades cal demanar cita prèvia en el seguent enllaç:

Enllaç per demanar cita prèvia

Cal inscriure a tots els visitants, que només podran ser pare i/o mare. Per inscriure-us cal que cerqueu el dia 6 de març, clicar a la franja horària que us interessi i omplir totes les dades que us demanen.

* A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

* L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.

* Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.

* El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes. La visita dels diferents espais del centre s’ha de fer en el marc d’aquesta reunió o de manera virtual.

* Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.

* Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).

* No es lliurarà cap documentació en paper.

 

Si teniu dubtes podeu trucar a la secretaria de l'escola: Telf. 977 36 18 15 (preferentment truqueu en horari de secretaria: dilluns tarda, dimarts i dijous al matí)

 

Us deiexem un petit vídeo de la nostra escola per si no podeu venir a la jornada de portes obertes.

A la vegada us animem a visitar la web de la nostra escola http://www.escolalabobila.cat i el nostre bloc https://blocs.xtec.cat/labobila/

 

Informació sobre la preinscripció 2021-2022

 


Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils