Ets a :: Inici > Escola > PEC - Introducció

Projecte Educatiu de Centre

Introducció

El projecte educatiu de l’escola La Bòbila:

    És el document marc que serveix de referència a qualsevol altre document de gestió de la vida de l’escola i dóna coherència als elements que regeixen el funcionament del centre.

    És l’element nuclear de l’autonomia del centre orientat a l’èxit educatiu, la igualtat d’oportunitats i la prevenció de l’abandonament escolar.

    Crea espais de participació afavorint la cultura del diàleg i de la presa de decisions consensuades, basat en un model d’educació i gestió participatiu i democràtic que transmetem a tots els membres de la comunitat escolar. És el referent de l’acció educativa: orienta la presa de decisions en tots els àmbits.

    És l’instrument eficaç per a la millora (relació dels indicadors de progrés) ja que proporciona un model d’autoavaluació, a través de diferents instruments, obtenint mesures quantitatives i qualitatives de l’eficàcia de les tasques formatives. Amb l’objectiu d’elevar i millorar, tant els nivells acadèmics com la dimensió humana del procés d’ensenyament-aprenentatge.

 

Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils