Ets a :: Inici > Escola > Història

Petita història de l'Escola la Bòbila

La història de l'Escola La Bòbila comença el setembre del curs 2007-2008 amb dues aules, una de P3 i una P4 d'educació infantil, i un claustre format per quatre mestres, tres de les quals formaven part de l'equip directiu.

Aquestes aules es trobaven situades en un mòdul prefabricat de l'escola Marinada, molt proper a les dependències de la policia local de Cambrils.

L'escola La Bòbila, durant aquest primer curs, ja disposava d'un funcionament totalment independent de l'escola Marinada, tot i que aquesta li cedia certs equipaments i serveis, com per exemple, el menjador escolar.

Va ser durant aquest primer curs, que va néixer l'AMPA de l'Escola La Bòbila.

Durant el mes de gener de 2008, a causa de la matrícula viva que va haver a tot el municipi, l'escola va obrir una aula mixta de P5 i 1r, afegint-se així una nova mestra d'educació primària al claustre del professorat i amb un total de tres grups classe.

 Ja des de l’inici l’escola va anar creant el seu projecte educatiu per tal d’establir unes línies metodològiques comunes, de treball en equip, per tal de donar l’atenció educativa més adequada al seu alumnat i poder aconseguir els objectius educatius del centre.

 Durant el seu segon curs escolar, l'escola va créixer molt i molt. El curs 2008-2009 el centre va canviar d'emplaçament i es va ubicar en mòduls prefabricats al carrer Manel Hidalgo, 19 del barri de la Llosa. Comptava aleshores amb cinc aules d'educació infantil (dues de P3, dues de P4 i una de P5) i tres aules d'educació primària (una de 1r, una de 2n i una aula mixta de 3r i 4t).

El claustre de professorat estava format per catorze mestres amb un total de vuit grups classe.

L'estiu anterior al curs 2009-2010, es va afegir un nou mòdul prefabricat a les dependències del centre. En aquest nou mòdul s'hi van situar tres aules d'educació primària, una de 3r, una de 4t i una de 5è, i també s’hi van instal·lar nous equipaments per al centre com l'aula d'acollida, una tutoria per educació primària i l’oficina de l’AMPA.

Així doncs, el curs 2009-2010, l'escola ja comptava amb doble línia a educació infantil i amb una aula de cada nivell d'educació primària, de 1r a 5è.

El claustre de professorat estava format per divuit mestres amb un total d’onze grups classe.

El curs 2010-2011, l’oferta educativa del centre ja contemplava doble línia d’educació infantil i 1rd’educació primària, i una línia educativa des de 2n fins a 6è curs.

L’edifici estava format per nou mòduls prefabricats, un dels quals es va instal·lar aquell estiu. Sis dels mòduls prefabricats estaven comunicats entre ells, amb vuit aules, els serveis corresponents, una aula de psicomotricitat, menjador amb cuina càtering, sala del professorat, secretaria, despatx de direcció, consergeria, una tutoria i un espai per al servei de neteja.

En un altre mòdul hi havia tres aules d’educació primària (4t, 5è i 6è), els serveis corresponents, l’aula d’acollida, una tutoria i el despatx de l’AMPA; i en el darrer mòdul hi havia dues aules d’educació primària (2n i 3r), l’aula d’atenció a la diversitat i els serveis corresponents.

El claustre de professorat estava format per vint-i-tres mestres i amb un total de tretze grups classe.

Des del curs 2011-2012, l'escola es troba ubicada en el seu emplaçament definitiu, al nou edifici de la urbanització La Bòbila.

Ara el centre compta amb unes instal·lacions modernes i de qualitat, amb una superfície total de 6780 m2. Amb un edifici compacte format per una planta baixa i dues plantes.

A la planta baixa,trobem sis aules d’educació infantil, el magatzem d’educació infantil, l’aula de petits grups, l’aula de psicomotricitat, el seu menjador amb cuina pròpia, el despatx de l’Ampa, tres tutories, reprografia, consergeria amb el seu magatzem, el RAC, la biblioteca escolar i els corresponents serveis.

A la primera planta, hi ha quatre aules de 1r i 2n curs d’educació primària, l’aula d’atenció a la diversitat, l’aula de religió, el magatzem de l’equip docent de 1r i 2n, el gimnàs amb vestidors externs, dues aules de petits grups, secretaria, els despatxos de direcció, cap d’estudis i serveis externs, la sala de professorat i els lavabos corresponents.

Per últim, a la segona planta, trobem les vuit aules de 3r i 4t,5è i 6è curs d’educació primària, l’aula d’idiomes, l’aula d’acollida, l’aula d’informàtica, l’aula de música, dues aules de petits grups i el magatzem de l’equip docent de 3r, 4t, 5è i 6è.

A l’exterior de l’edifici hi ha el pati d’educació infantil amb els seus jocs exteriors, el pati de 1r i 2n curs d’educació primària amb jocs d'esbarjo, dues porteries de futbol i  un sorral, la pista poliesportiva equipada amb una pista de futbol sala, una pista de minibàsquet i una pista de bàsquet, la qual és el pati de 3r, 4t, 5è i 6è curs d’educació primària. També hi ha l’hort escolar i la rampa d’accés directe al gimnàs.

Totes les aules de l'escola compten amb pissarres digitals interactives. Hi ha accés wifi a totes les dependències de l’edifici i canó interactiu a l’aula d’atenció a la diversitat.

Hi ha tendals elèctrics a totes les aules per la lluminositat, aules insonoritzades i sistema digital de ventilació i calefacció.

 

Galeria d'imatges
Pla de l'Estany,5-7 / tel.977 361 815 fax 977 365 255 / escolalabobila@xtec.cat / 43850 Cambrils